Bild & Film

Vi skapar bilder och filmer som är lokalt producerat ute hos er!
Hur hjälper vi er med Bild & Film?

Vi arbetar genom tre steg:

STEG 1 – Analys

För att kunna kommunicera ett starkt varumärke på sociala medier krävs ett kreativt mindset. Därför hjälper vi er att skapa eller hitta innehåll som väcker intresse hos eran målgrupp.

STEG 2 – Realisering

Kartläggning av annonsplanen och hur den blir skräddarsyd utefter era behov på sociala medier. Beroende på målsättningen så anpassar vi innehållet och planen därefter.

STEG 3 – Produktion

Vi sätter igång processen av det kreativa skapandet. Vi tar fram film, foto och design som sedan ligger till grund av allt innehåll som publiceras på Instagram

Vi jobbar tills det blir enkelt, snyggt och tydligt!